VEDENÍ ŠKOLY

Mgr. Balgová Svatava

Ředitelka ZŠ, učitelka 1. st.

515 552 801

balgova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Jirásek Radoslav

Zástu. ředitelky školy, koord.ICT, uč. M, Ch, I

515 552 802

jirasek@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Riessová Eva

Preventista

515 552 814

riessova@zsvelkebilovice.cz