ŠABLONY III

realizace od 1.9.2021 - 30.6.2023

CZ.02.3.X/0.0./0.0/20_080/0021527

Cílem projektu je zejména personální podpora, zřízení pracovní pozice školního psychologa.