ŠABLONY 2019 NA ZŠ VELKÉ BÍLOVICE

je spolufinancován Evropskou unií.

r. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014570

Projekt je řešen od 1.9.2019 do 28.2.2022

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.