REALIZOVANÉ PROJEKTY

CANISTERAPIE

Žáci 1.A a 1.B 
p.uč. Jitka Pfeiferová a Miroslava Grofová

Projektové dny proběhly 10. a 11. 11. 2021. Jejich cílem bylo seznámení se s pojmem canisterapie, budovat pozitivní vztah a zodpovědnost ke zvířatům, odbourat případný strach ze psů a taky přispět společnými zážitky k posílení třídního kolektivu.

VÍCE V ČLÁNKU

TŘÍDÍME ODPAD

 Žáci ve školní družině a paní vychovatelky 

Alena Matulíková a Kateřina Skoupilová

V měsíci únoru proběhl v obou družinách projektový den o třídění odpadků. Nejdříve jsme byli odborníkem seznámeni s tím, jak se třídí odpad, do jakých kontejnerů který patří, kde se nachází sběrný dvůr, co se děje s odpadem, který vyprodukujeme. Následně si děti barevně vybarvily kontejnery na obrázku a přiřazovaly odpady ke každé barvě. Na pracovních listech děti třídily, co patří do přírody a co do ní nepatří. Dále řešily rébusy, hrály pexeso, které dostaly. Na konci dne stavěly ze stavebnic Lega popelářská auta.

Akce byla poučná a dětem se líbila. Při všech činnostech se potvrdilo, že děti mají o této problematice přehled a doma s rodinou odpad třídí.

FOTOGALERIE

HRAVĚ ZDRAVĚ

Žáci 2.B třídy a p.uč. Miroslava Grofová

Projektový den Hravě zdravě byl zvolený a uskutečněný jako obohacení předmětu Náš svět . Jednalo se konkrétně o učivo Lidské tělo, které právě žáci druhé třídy probírají. Hlavní náplní byla přednáška a beseda s člověkem, který je opravdu odborníkem v této oblasti. 

Paní Rozinková nejprve s dětmi procvičila vědomosti o stavbě lidského těla a poté si snimi povídala o jeho fungování . Hlavní myšlenkou ale byla zdravá výživa.

VÍCE V ČLÁNKU

FOTOGALERIE

SPARTAKIÁDA

Žáci 4.B a p. uč. Baroušová, žáci 4.A p. uč. Hlávková

Projektový den s názvem Spartakiáda byl naplánovaný a uskutečněný v souvislosti s výročím událostí z roku 1989. Byl zaměřen na tělovýchovné slavnosti Spartakiádu, která probíhala každých 5 let s výjimkou roku 1970.

Před uskutečněním jsem se dotazovala žáků, zda ví, co název Spartakiáda znamená a čeho se týká. Žáci měli za úkol získat informace od rodičů a prarodičů.

Projektový den Spartakiáda jsme zahájili besedou o tom, co se děti dozvěděly o této tématice z domova.

VÍCE V ČLÁNKU

FOTOGALERIE

KRÁLIČÍ HOP

Žáci ve školní družině a paní vychovatelky Alena Matulíková a Kateřina Skoupilová

Projektový den nazvaný Králičí hop byl realizován v obou odděleních školní družiny. Za účasti odborníka na chov drobného zvířectva byly děti seznámeni s chovem králíků. Chovatel jim popovídal o jejich způsobu života, krmení i rozmnožování. Spolu s ukázkou výcviku králíků děti získaly informaci o tom, jakého králíka je vhodné na výcvik vybrat. Po výcviku následovaly činnosti: četba básniček, kresba domácích mazlíčků. Celý den se ke spokojenosti dětí vydařil.

FOTOALBUM

VÝUKA V ČASE

Žáci 2.A třídy a p.uč. Jitka Pfeiferová

Výuka v čase byl zaměřený na porovnání vyučování v letech před listopadem 1989 a v současnosti. Ve výuce byla přítomna bývalá paní učitelka (ročník 1937) s dlouholetou praxí. 

Děti si s paní učitelkou vzájemně vyměnily informace o tom, jak ve škole pracují, ukázaly paní učitelce učebnice, pracovní sešity, pomůcky do matematiky zaměřené na činnostní učení, pracovaly s interaktivní tabulí apod. Paní učitelka děti seznámila s tím, jak se učilo v 70. a 80. letech. 

Praktická část zahrnovala např. vytvoření obalu na knihu z balicího papíru, rýsování okrajů do retro sešitů, kousíček výuky s retro prvky. Na závěr projektu přišlo porovnání školní práce očima dětí, které se shodly v tom, že jejich výuka je pestřejší, bohatší na pomůcky a zábavnější. 

Projektový den splnil očekávání i stanovené cíle a pro děti byl zábavný a přínosný.

RETRO VAŘENÍ

Žáci 2.B třídy a p.uč. Miroslava Grofová

Retro vaření byl uskutečněný v souvislosti s výročím událostí z roku 1989. 

Byl zaměřen na gastronomii 70. a 80. let. Přípravou několika pokrmů nás provázel odborník - kuchařka ze školní jídelny. 

Součástí dne byla i beseda na téma : ,,Školní jídelna před 30 lety a dnes" a ukázka kuchařek z té doby. 

Projektový den byl velmi zdařilý a splnil naše očekávání.

FOTOALBUM