POSILUJME GRAMOTNOSTI A DOVEDNOSTI INOVATIVNĚ

je spolufinancován Evropskou unií.

r. č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000614

Projekt je řešen 1. 11. 2016 - 31. 10. 2019

Projekt se zaměřuje na sociální a občanskou gramotnost a exekutivní dovednosti žáků ZŠ v Ústeckém, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Řešena je povinně-volitelná aktivita IV a volitelná aktivita II. Akční výzkumy identifikují nedostatky v metodách získávání uvedených gramotností a dovedností, ověří stav na partnerských školách a po pilotní aplikaci inovativních metod ověří účinnost a provede reflexi. Projekt zapojuje více než 50 % žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.