ORGANIZACE ŠK. ROKU 21/22

Třídní schůzky, porady

5. 10. v 16:30 Plenární schůze SRPŠ, následuje schůzka s rodiči 7. ročníků - LVK,   tř. schůzky ve třídách

4. 11. pedag. rada I. čtvrtletí  

14. 12. v 16:00 třídní schůzky I. st v 16:30 II. st

20. 1. pedag. rada II. čtvrtletí 

15. 3. v 16:00 třídní schůzky I. st v 16:30 II. st 

21. 4. pedag. rada III. čtvrtletí  

24. 5. v 16:00 třídní schůzky I. st v 16:30 II. st  

23. 6. pedag. rada IV. čtvrtletí   

Prázdniny a volna

13. 9. Ředitelské volno

27. 9. Ředitelské volno 

28.9. Státní svátek

27. a 29. 10. Podzimní prázdniny 

28. 10. Státní svátek

17. 11. Státní svátek 

23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny, nástup do školy 3. 1.

4. 2. Pololetní prázdniny

7. 3. - 13. 3. Jarní prázdniny

14. 4. Velikonoční prázdniny

18. 4. Velikonoční pondělí

1. 7. - 31. 8. Hlavní prázdniny

Akce školy

1. 9. Zahájení školního roku

22. 9. Fotografování žáků 1.tříd a žáků 1.st.

16. 11. Lampionový průvod

25. 11. Zahájení plaveckého kurzu 2. a 3. roč

23. 1. - 29. 1. Lyžařský výcvikový kurz 7. roč

29. 1. - 4. 2. Lyžařský výcvikový kurz 8. roč

31. 1. Ukončení 1. pololetí

12. 4. Zápis dětí do 1. tříd

27. 5. Školní akademie

15.6. Cvičný požární poplach v součin. s MŠ 

23. 6. Školní olympiáda I. stupeň

24. 6. Školní olympiáda II. stupeň 

30. 6. Ukončení 2. pololetí