ORGANIZACE ŠK. ROKU 20/21

Třídní schůzky, porady

6. 10. v 16:30 Plenární schůze SRPŠ, následuje schůzka s rodiči 7. ročníků - LVK,   tř. schůzky ve třídách

5. 11. pedag. rada I. čtvrtletí  

15. 12. v 16:00 třídní schůzky I. st v 16:30 II. st

21. 1. pedag. rada II. čtvrtletí 

16. 3. v 16:00 třídní schůzky I. st v 16:30 II. st 

15. 4. pedag. rada III. čtvrtletí  

25. 5. v 16:00 třídní schůzky I. st v 16:30 II. st  

24. 6. pedag. rada IV. čtvrtletí   

Prázdniny a volna

14. 9. Ředitelské volno

25. 9. Ředitelské volno 

28.9. Státní svátek

28. 10. Státní svátek

17. 11. Státní svátek 

29. a 30. 10. Podzimní prázdniny

23. 12. - 3. 1. Vánoční prázdniny, nástup do školy 4. 1.

29. 1. Pololetní prázdniny

22. 2. - 28. 2. Jarní prázdniny

1. 4. Velikonoční prázdniny

5. 4. Velikonoční pondělí

1. 7. - 31. 8. Hlavní prázdniny

Akce školy

1. 9. Zahájení školního roku

18. 11. Lampionový průvod

26. 11. Zahájení plaveckého kurzu

24.1. - 30.1. Lyžařský výcvikový kurz

28. 1. Ukončení 1. pololetí

13. 4. Zápis dětí do 1. tříd

28.5. Školní akademie

25.6. Školní olympiáda

30. 6. Ukončení 2. pololetí