NOVINKY

provoz školní družiny se neřídí vyhláškou č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ale vyhláškou č. 47/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Tím je dáno přijímání žáků. Děje se na základě písemné přihlášky na každý školní rok a nelze počítat s tím, že docházka automaticky pokračuje v dalším roce, jako...

Školní jídelna od 1. 9. 2021 přechází z neočekávaných důvodů na nový objednávkový systém BonAPp od firmy Z-WARE - ICanteen. Činnost stávajícího objednávkového systému byla náhle ukončena a bude v provozu pouze do 31. 8. 2021 do 14.00 hodin.

Naše škola od 23. srpna 2021 přechází na nový informační systém. V minulých letech používaný systém Bakaláři již není v provozu.

Kdo se bude chtít ve školním roce 2021/2022 stravovat ve školní jídelně, musí do 31. 8. 2021 odevzdat přihlášku ke stravování.