Výuka čase

24.10.2019

Výuka v čase byl zaměřený na porovnání vyučování v letech před listopadem 1989 a v současnosti. Ve výuce byla přítomna bývalá paní učitelka (ročník 1937) s dlouholetou praxí.

Děti si s paní učitelkou vzájemně vyměnily informace o tom, jak ve škole pracují, ukázaly paní učitelce učebnice, pracovní sešity, pomůcky do matematiky zaměřené na činnostní učení, pracovaly s interaktivní tabulí apod. Paní učitelka děti seznámila s tím, jak se učilo v 70. a 80. letech.

Praktická část zahrnovala např. vytvoření obalu na knihu z balicího papíru, rýsování okrajů do retro sešitů, kousíček výuky s retro prvky. Na závěr projektu přišlo porovnání školní práce očima dětí, které se shodly v tom, že jejich výuka je pestřejší, bohatší na pomůcky a zábavnější.

Projektový den splnil očekávání i stanovené cíle a pro děti byl zábavný a přínosný.