Úřad práce

06.01.2020

V předvánočním čase byli žáci 9. ročníku pozváni na Úřad práce. Žáci absolvovali besedu zaměřenou na výběr střední školy. 

Diskutovali zejména o možnostech dalšího vzdělávání. Následoval individuální test, ze kterého každému vyšel přehled vhodných zaměstnání. Žáci pak diskutovali s koordinátorkami o jejich výběru.