Třídíme odpad

06.03.2020

V měsíci únoru proběhl v obou družinách projektový den o třídění odpadků. Nejdříve jsme byli odborníkem seznámeni s tím, jak se třídí odpad, do jakých kontejnerů který patří, kde se nachází sběrný dvůr, co se děje s odpadem, který vyprodukujeme. Následně si děti barevně vybarvily kontejnery na obrázku a přiřazovaly odpady ke každé barvě. Na pracovních listech děti třídily, co patří do přírody a co do ní nepatří. Dále řešily rébusy, hrály pexeso, které dostaly. Na konci dne stavěly ze stavebnic Lega popelářská auta.

Akce byla poučná a dětem se líbila. Při všech činnostech se potvrdilo, že děti mají o této problematice přehled a doma s rodinou odpad třídí.

Žáci ve školní družině a paní vychovatelky Alena Matulíková a Kateřina Skoupilová