Retro vaření

24.10.2019

Retro vaření byl uskutečněný v souvislosti s výročím událostí z roku 1989.

Byl zaměřen na gastronomii 70. a 80. let. Přípravou několika pokrmů nás provázel odborník - kuchařka ze školní jídelny.

Součástí dne byla i beseda na téma : ,,Školní jídelna před 30 lety a dnes" a ukázka kuchařek z té doby.

Projektový den byl velmi zdařilý a splnil naše očekávání.

FOTOALBUM