Provoz školní družiny

05.10.2021

Vážení rodiče,

provoz školní družiny se neřídí vyhláškou č.48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ale vyhláškou č. 47/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. Tím je dáno přijímání žáků. Děje se na základě písemné přihlášky na každý školní rok a nelze počítat s tím, že docházka automaticky pokračuje v dalším roce, jako tomu je u povinné školní docházky.

Před lety byla kapacita družiny z 50 dětí navýšena na maximálně možný počet 60 ve dvou odděleních. Z tohoto důvodu jsou přijímány zejména děti 1. a 2. tříd a pouze na případné doplnění počtu se přijímají třeťáčci. Které z dětí bude přijato, je plně v mé kompetenci a děje se vždy po zvážení potřebnosti přijetí a vzájemné domluvě s paní vychovatelkami.

Zřízení dalšího oddělení je otázka nejen finanční a prostorová, ale hlavně dodržení limitu maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti financovaného ze státního rozpočtu v družině zřizované krajem, obcí, nebo svazkem obcí tzv. PHmax (počet dětí, počet personálního zabezpečení).

Chápu, že je složité najít jiné řešení jak mít dítě odpoledne pod dohledem, ale není to tak jednoduché, jak to někdy z Vašeho pohledu vypadá. Věřte, že se snažíme hledat cesty, jak pomoci.

Mgr. Svatava Balgová, ředitelka školy