Projektový den Hravě zdravě ve třídě 2. B

04.02.2020

Projektový den Hravě zdravě byl zvolený a uskutečněný jako doplněk učiva předmětu Náš svět, kde právě žáci druhé třídy probíraly učivo o lidském těle.

Hlavní náplní byla přednáška a beseda s odborníkem v této oblasti a tím byla paní Mgr. Ing. Markéta Rozinková. Ta nejprve s žáky procvičila vědomosti o stavbě lidského těla a poté si s nimi povídala o jeho fungování v souvislosti s tím, co jíme .

Cílovou myšlenkou ale byla zdravá výživa. Děti ochutnaly zdravé sušenky, poznávaly méně známé suroviny, například pohanku, quinou, semínka, méně známé luštěniny.

Děti se nenásilně seznámily s důležitostí stavby našeho jídelníčku, dověděly se, co všechno můžeme vyčíst z potravinových obalů, které potraviny jsou pro jejich těla prospěšné, a které ne.

V praktické části každý žák pracoval s obrázkem lidského těla, popsal jeho části a připojil obrázky potravin, které jsou pro ně důležité. Při svačině měl každý žák možnost probrat s paní Rozinkovou kvalitu své svačinky.

Poslední část dne byla vyplněna besedou na dané téma, kterou děti obohatily záplavou dotazů. Děti byly opravdu úžasně bystré a zvídavé, tvořivá práce je hodně bavila a celé dopoledne bylo velmi zdařilé.