Projekt ,,Zelená škola"

13.01.2022

Od roku 2019 je naše škola zapojena do projektu ,,Zelená škola". Ve spolupráci se neziskově hospodařící akciovou společností REMA Systém, a.s., která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech zabezpečujeme flexibilní oddělený sběr elektroodpadu.