Přírodovědný klokan

24.11.2020

Žáci osmého a devátého ročníku se zúčastnili soutěže Přírodovědný Klokan. Soutěž proběhla netradičně distančním způsobem. Letošní ročník si podmanili žáci 8. ročníků a vítězkou se stala Lenka Mádlová z 8.B.


První desítka z celkového počtu řešitelů 62.


Soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.

Soutěž Přírodovědný Klokan má vlastní webové stránky, které jsou na stránkách katedry algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Najdete zde informace o soutěži, výsledky minulého ročníku atd. www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan

Gratulujeme těm nejúspěšnějším a děkujeme za účast všem ostatním žákům.