Přírodovědný klokan

31.10.2019

Jako každý rok se dne 16.10. 2019 uskutečnila soutěž vybraných žáků 8. a 9. ročníku, kteří spolu změřili síly ve znalostech přírodních věd (M, Fy, Př, Z).

Soutěž Přírodovědný klokan vznikla v roce 2006 v rámci projektu "STM-Morava" číslo 2E06029 Národního programu výzkumu II. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci.

Soutěž figuruje na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence.

Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klokana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času.

Distribuce testů a jejich následné vyhodnocení prochází sítí krajských a okresních důvěrníků. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci.

Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Letos se na naší škole zúčastnilo 22 žáků, a tady jsou nejúspěšnější řešitelé:

Pořadí    Jméno                  Body

1. Lachetová Karolína          68

2. Šebesta Michal               59

3.-4. Janstová Markéta        54

3.-4. Spěváková Veronika   54

Gratulujeme!