Potvrzení o testování žáků

24.05.2021

Škola pro další využití, žádné potvrzení nevydává.

Zákonný zástupce napíše čestné prohlášení, že jeho dítě bylo dne .......... testováno v ZŠ  s výsledkem NEGATIVNÍ.

Mgr. Svatava Balgová ředitelka