Organizace testování Vašich dětí

07.04.2021

Pro hladký průběh testování je důležité dodržovat čas příchodu ke škole.

Každá třída se v daný čas přesune pod vedením p.uč. třídní bočním vchodem školní jídelny do atria školy, kde ve venkovním prostoru proběhne vlastní testování. Naše škola obdržela testy typu Singclean. 

Podrobný popis samotného průběhu testování je v přiloženém dokumentu. 

Jedná se o testy určené pro sebetestování k použití laickou osobou. Zákonný zástupce se testování může účastnit. Další postup po odběrech je popsán v přiloženém dokumentu - diagram testování. 

Testování se nemusí účastnit osoba, která doloží, že:

  1. prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní

Potvrzení může být od lékaře nebo zpráva z laboratoře v listinné nebo elektronické podobě.

V případě, že zákonný zástupce s testováním či nošením roušek z jakýchkoliv důvodů nesouhlasí, může se dítě vzdělávat doma. Ovšem v tomto případě není škola povinna zajistit distanční vzdělávání v rozsahu jako v týdny, kdy probíhá rotační distanční vzdělávání.