Organizace provozu školy od 26. dubna 2021 - ZMĚNA PŘÍCHODŮ ŽÁKŮ

21.04.2021

V 1. fázi návratu dětí 1. stupně bude výuka probíhat rotačně.

V pondělí 26.4. se budou prezenčně vzdělávat třídy 1.B, 2.B, 3.B, 4.B a obě 5.třídy (mají svoji kmenovou třídu v různých budovách školy).

Od pondělí 3. 5. se budou 1. - 4. B vzdělávat distančně a v prezenčním vzdělávání budou všechny ,,A" třídy a zase obě 5. třídy.

U prezenčního vzdělávání stále platí u žáků povinnost používání ochranných prostředků dýchacích cest (stačí chirurgická rouška). Pro tyto žáky ovšem začíná povinné testování a to první den nástupu na prezenční vzdělávání a pak další třetí den (pondělí a čtvrtek). S tímto nařízením souvisí nutnost odděleného příchodu žáků do školy.

POZOR ZMĚNA: Časový harmonogram příchodů žáků (platné od 26.4.)

7.40 - 5.B

7.50 - 1.B, A

8.00 - 2.B, A

8.10 - 3.B, A

8.20 - 4.B, A

8.30 - 5.A

Tyto časy budou platit pro všechny dny, nejen ve dnech testování.

Tento časový harmonogram a také zákaz výuky hudební a tělesné výchovy způsobí změny v rozvrhu v jednotlivých třídách. O podrobnostech budete informováni třídnímu učiteli. Výuka náboženství na 1. st. bude probíhat pouze u tříd v rámci prezenční výuky.

Školní družina i školní stravování v jídelně budou také vždy jen pro žáky prezenční výuky. Provoz ranní družiny je zrušen.

Pro žáky na distanční výuce je možnost vyzvednout si oběd okýnkem.