Organizace na základní škole v době mimořádného opatření

12.03.2020

Třídní schůzky a konzultační hodiny se ruší.

Informace o učivu pouze prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo přes Moodle.