Okresní kolo olympiády v AJ. Tentokrát nám to cinklo

27.02.2020

V únoru se naše škola zúčastnila okresního kola olympiády v anglickém jazyce. Jako reprezentantky byly vyslány Kateřina Osičková z 8.A pro kategorii 8. a 9. ročníků základních škol a Agáta Pukančíková ze 7.A pro kategorii 7. ročníků. Do okresního kola se obě žákyně nominovaly ve školním kole olympiády, které se uskutečnilo na konci ledna a děvčata obsadila první místa.

Soutěžící nejprve společně absolvovali test zaměřený na poslech. Poté byli rozřazeni do dvojic a čekali, až přijdou na řadu pro rozhovor. Den byl poměrně náročný, protože obě kategorie byly hojně zastoupeny účastníky ze všech škol břeclavského okresu a čekání se zdálo nekonečné.

Agáta soutěž ve své kategorii zahajovala jako první, ale Katka si vylosovala až osmé pořadí a musela čekat až do 12.15 hodin. Děvčata po rozhovorech přicházela s velmi dobrými pocity, což bylo dobrým znamením. Skvělé výkony nám potvrdily také konečné výsledky:

Agáta Pukančíková - 3. místo - bronz

Kateřina Osičková - 6. místo

Děvčatům gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu nejen cizích jazyků.

Mgr. Blanka Vaňková