ZMĚNA PRAVIDEL NOŠENÍ ROUŠEK

17.09.2020
Na základě rozhodnutí ministra zdravotnictví budou od pátku 18. 9. 2020 povinné roušky ve všech prostorech školy pro žáky II.stupně. Žáci druhého stupně budou muset mít roušky i během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít (zpěv, hra na dechové hudební nástroje...).