Něco málo o novém školním psychologovi

09.02.2022

Od ledna roku 2022 na naší škole působí školní psycholožka. Činnost školního psychologa ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu poskytovanou žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům, zabezpečující příjemné každodenní prostředí.

KONTAKT

Tel: 515552820

E-mail: kostrhunova@zsvelkebilovice.cz

Školní psycholožka bezplatně poskytuje žákům, zákonným zástupcům a pedagogům konzultace od pondělí do pátku, a to vždy v rámci celé pracovní doby.

Osobní schůzku doporučujeme vždy předem domluvit - nejlépe e-mailem.

Mgr. Marie Kostrhunová

školní psycholožka


CO DĚLÁ ŠKOLNÍ PSYCHOLOG?

 • provádí psychologickou diagnostiku žáků s cílem zjistit příčiny školní neúspěšnosti nebo vyhledat žáky nadané
 • poskytuje poradenství žákům s osobními, výchovnými nebo výukovými potížemi poskytuje psychologické poradenství rodičům a zákonným zástupcům, aby jejich děti ve škole co nejlépe prospívali
 • spolupracuje s pedagogy, aby se jim s žáky pracovalo co nejlépe a nejefektivněji poskytuje krizovou intervenci
 • zjišťuje studijní předpoklady a podílí se na kariérovém poradenství
 • pracuje s třídním kolektivem s cílem zjistit ve třídě co nejlepší sociální klima pro všechny žáky
 • provádí anonymní anketní šetření a průzkumy s cílem zkvalitnit systém výuky a přístup žákům ze strany školy
 • spolupracuje s dalšími organizacemi a zprostředkovává jejich služby

KDY SE MŮŽOU NA ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA OBRÁTIT -  ŽÁCI...

 • když máte jakýkoliv problém s učením a nedaří se Vám učit jak byste chtěli když máte problémy se spolužáky a nevíte jak je řešit
 • když máte pocit, že se k Vám nechová někdo ve škole správně a trápí Vás to (spolužáci, učitelé, jiní zaměstnanci školy,..)
 • když Vás trápí něco osobního (máte strach, trému, nevíte se správně rozhodnout,...) když se děje něco u Vás doma a nemáte to komu říct (hádky rodičů, mezi sourozenci, samota,...)
 • když nevíte na jakou školu jít a rozhodujete se
 • když máte jakékoliv ne jen trápení a potřebujete se vypovídat a jen tak si popovídat 

KDY SE MŮŽOU NA ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA OBRÁTIT RODIČE A ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI...

 • když máte pocit, že to dítěti ve škole nejde tak, jak by mělo
 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když jste nerozhodní pro výběr střední školy pro Vaše dítě
 • když prožíváte velké změny, popř. problémy, které by mohly mít dopad na psychiku dítěte (rozvod,...)
 • když má Vaše dítě jakékoliv psychické problémy (obavy, strach,...)
 • když máte podezření, že Vaše dítě je v přítomnosti s osobou, užívající návykové látky, popř. je samo dítě užívá

KDY SE MŮŽOU NA ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA OBRÁTIT UČITELÉ...

 • když potřebují poradit při řešení vztahových obtíží žáka
 • když potřebují pomoci při řešení aktuální krize žáka
 • když potřebují poradit s výukovými nebo výchovnými problémy žáka
 • když potřebují poradit s výběrem optimálních metod práce, hodnocení a klasifikace s ohledem na aktuální stav a potřeby žáka
 • když potřebují pomoci při řešení potíží dětí ve spolupráci s rodiči a zákonnými zástupci

JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE SE ŠKOLNÍM PSYCHOLOGEM?

Školní psycholog pracuje s žáky jak individuálně, tak skupinově. Veškerá spolupráce se odvíjí od konkrétní problematiky, kdy se může jednat o jednorázovou konzultaci, popř. dlouhodobé setkávání se žáka nebo zákonného zástupce.

Veškeré konzultace probíhají na základě souhlasu samotného žáka a jeho zákonných zástupců, dle konkrétní dohody s psychologem.

Práce školního psychologa se odvíjí od "Informační povinnosti o činnosti školního psychologa". Při individuální spolupráci žáka je zapotřebí podpisu tzv. Individuálního souhlasu zákonného zástupce. Bez tohoto souhlasu školní psycholog nemá právo s žákem individuálně pracovat.

Veškerý obsah konzultací je důvěrný. Jakákoliv informovanost školy popř. jiných institucí je realizována pouze s podpisem souhlasu zákonného zástupce. Veškerá dokumentace školního psychologa je archivována a zveřejněna pouze oprávněným osobám.

Nebojte se a kontaktujte mne, protože:

"O problémech se má mluvit, ne mlčet" 

Vaše školní psycholožka :)