Návštěva muzea v Břeclavi

06.01.2020

V pátek 13.12. žáci 9.B navštívili muzeum v Břeclavi. Probíhala zde výstava ke 30.výročí sametové revoluce, zaměřená na události v Břeclavi.

Žákům byly promítnuty dobové záběry a průvodkyně vysvětlila situaci v Břeclavi v souvislosti s "otevíráním" hranic s Rakouskem.

Mohli si také prohlédnout fotografie a porovnat jak se Břeclav změnila během 30 let. Součástí výstavy byla i uniforma policistů zasahujících v Praze, mohli si vyzkoušet štít i policejní helmu. Dále si mohli vyzkoušet psaní na mechanickém psacím stroji v tehdejší výslechové místnosti.

Žákům se připravená výstava moc líbila.