Jarmark základní školy

10.12.2019

Myšlenka uspořádat dobročinný jarmark vznikla již v minulém roce, ale bohužel jsme s přípravami začali poměrně pozdě, a tak se minijarmark uskutečnil jen v den třídních schůzek na půdě školy.

Letos jsme s plánováním jarmarku začali mnohem dříve, aby se mohly zapojit všechny ročníky. Je důležité si uvědomovat již od nejútlejšího věku, že pomáhat můžeme i malými činy. Když spojíme síly dohromady, dokážeme velké věci. Žáci se pod vedením učitelů pustili do usilovné práce a vytvořili pestrou paletu výrobků z různých materiálů. Svými výrobky nám přispěli také dobrovolníci z řad rodičů i žáků. Občerstvovací stanice u vánočního stromu se ujali žáci 7.A spolu s panem učitelem

Luskačem. Připravili pro vás výborný punč, který jistě přišel v tak chladném počasí každému vhod, a pečené kaštany, jejichž vůně se linula celým náměstím.

Jsme vděčni, že nám bylo umožněno podělit se s vámi o krásné výrobky žáků právě při tradičním zpívání u vánočního stromu. Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří jste si výrobky zakoupili a a přispěli na užitečnou věc. Výtěžek z jarmarku, který činil téměř 10.400,- korun, použijeme na pomoc potřebným a část využijeme na revitalizaci žákovské kuchyňky.

Věříme, že se nám podařilo položit základy nové tradici a zachováte nám přízeň i v budoucnu. Přejeme vám poklidný zbytek adventu, radostné svátky vánoční a pevné zdraví po celý nový rok 2020.

FOTOGALERIE

Mgr. Blanka Vaňková