Informace pro rodiče žáků 1. stupně

06.05.2020

Vážení rodiče dětí 1. stupně školy,

prostřednictvím paní učitelek se k Vám dostaly informace týkající se případného nástupu vašich dětí 25. 5. do školy. Z důvodu množících se dotazů se pokusím podrobněji popsat organizaci a průběh vzdělávání ve škole. Není to vůbec jednoduché, protože dokud neznám počty v jednotlivých třídách jsou to zatím jen samá ,,když ....."

Na úvod je důležité si uvědomit, podle slov pana ministra, že prioritní je výuka na dálku. Výuka ve škole je jen další možnost pro rodiny, ve kterých, z jakýchkoliv důvodů, již není možná. Chci zdůraznit několik důležitých podmínek, daných ministerstvem:

  • Dítě může nastoupit do školy pouze dne 25. 5., tzn. že po tomto datu již nemůže být zařazeno do žádné skupiny.

  • Pokud by se u dítěte v průběhu školní docházky projevily příznaky jakéhokoliv onemocnění, bude ze skupiny vyloučeno a již se do ní nemůže vrátit.

  • To stejné platí pro skupiny na odpolední provoz. Nástup pouze 25. 5., nelze do takto vytvořené skupiny přibírat dítě v jiný termín.


Věřte, že se pokusím vytvářet skupiny tak, aby byla možná výuka dětí a nejen jejich hlídání. Samozřejmě se také bude vše odvíjet od počtu dětí, které zůstanou doma, aby výuka v obou případech byla vyvážená. Každá paní učitelka bude vyučovat své děti jak ve škole, tak děti doma.

Jak jste již obdrželi informaci, vařit ve školní jídelně bude možné nejdříve 8. 6. Znamená to, že děti navštěvující oba provozy - dopolední i odpolední, musí mít dostatečné množství jídla z domova.

Vážení rodiče, je pouze na Vašem zvážení, zda je pro Vaše dítě vhodné nastoupit do školní výuky, zda jeho zdravotní stav i zdravotní stav ostatních členů v rodině takový nástup umožňuje.

Úplně přesnou informaci o skupinách a o hodinovém čase zahájení výuky Vám v tuto chvíli neumím dát. S největší pravděpodobností budou skupiny dětí z 1. a 5. ročníku začínat v 8.00., další skupiny nevím. Věřte, že po zjištění počtu přihlášených dětí tj. po 15. 5. se vše včas dozvíte.

Do 15. 5. stačí paní učitelkách nahlásit případný nástup. Čestné prohlášení o způsobilosti nástupu do školy budeme přebírat 25. 5. ráno. Bez podepsaného prohlášení dítě do školy nenastoupí!

Jen krátká informace, pokud máte dítě na 2.st. Jakým způsobem bude probíhat vzdělávání žáků na tomto stupni bude řešeno až 19.5. na poradě pedagogických pracovníků.

Vážení rodiče, snad jsem objasnila vše, co Vás zajímá. Jestli máte potřebu se na cokoliv zeptat či vysvětlit, pište mi mail (balgova@zsvelkebilovice.cz) nebo přes EŽK a pokud budu umět odpovědět, odpovím. Věřím, že vše do 30. 6. zvládneme co nejlépe.

Děkuji za pochopení, vstřícnost a spolupráci. Opatrujte se všichni ve zdraví.

Mgr. Svatava Balgová

ředitelka školy