Elektronické předání osobních dat budoucích prvňáčků

21.04.2020

Elektronické předání osobních dat budoucích prvňáčků proběhne formou online vyplnění formuláře.

Prosím zákonné zástupce prvňáčků o vyplnění dotazníku do 30.4.2020