GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů v naší škole je

Mgr. et Bc. Peter Mrázik,

advokát zapsaný v seznamu vedeném Českou advokátní komorou pod č. 14174,

e-mail: mrazik@mm-ak.cz,

tel. +420 724 834 986