CENY OBĚDŮ

Ceník obědů platný od 1. dubna 2022

Mateřská škola

Strávníci do 6 let

1. přesnídávka 9,-

2. oběd 22,- 

3. svačina 9,-

Celodenní strava: 40,-

Polodenní strava: 31,-

Strávníci 7 - 10 let

1. přesnídávka 10,-

2. oběd 24,-

3. svačina 9,-

Celodenní strava: 43,-

Polodenní strava: 34,-

Základní škola

Strávníci 7 - 10 let

oběd 27,-

Strávníci 11 - 14 let

oběd 30,-

Zaměstnanci ZŠ

oběd 37,- (10 % DPH)  

Strávníci 15 a více let

oběd 34,-

Cizí strávníci

Cizí strávníci, kteří obědvají ve školní jídelně (10 % DPH): 95,- Kč

Cizí strávníci, kteří si odnáší oběd v jídlonosiči (15 % DPH): 95,- Kč

Cizí strávníci, kterým zajišťujeme dovoz jídla domů (15 % DPH) 110,- Kč