2. STUPEŇ

Mgr. Balšínková Jarmila

učitelka

515 552 816

balsinkova@zsvelkebilovice.cz


Ing. Dlápalová Jaroslava

učitelka Ch, Vv, Pč tř. uč. 9.B

515 552 821

dlapalova@zsvelkebilovice.cz


Mgr. Haluzová Dáša

učitelka Jč, D, tř. uč. 7.A

515 552 817

haluzova@zsvelkebilovice.cz


Mgr. Hakalová Jana

učitelka Jč, Inf, Hv

515 552 811

hakalova@zsvelkebilovice.cz


Mgr. Hemzová Dana

učitelka Jr, Hv, Jč, tř. uč. 6.A

515 552 816

hemzova@zsvelkebilovice.cz


Mgr. Jirásek Radoslav

učitel M, Ch, Inf, zástupce ředitelky

515 552 802

jirasek@zsvelkebilovice.cz


Mgr. Juraš František

učitel F, Tv, tř. uč. 7.B

515 552 822

juras@zsvelkebilovice.cz


Mgr. Kleiberová Drahomíra

učitelka 

515 552 815

kleiberova@zsvelkebilovice.cz


Mgr. Kralovič Josef Marian, Dis. art.

katechismus

kralovic@zsvelkebilovice.cz


Listová Veronika

asistentka pedagoga

515 552 811

listova@zsvelkebilovice.cz


Mgr. Luskač Ondřej

učitel M, Tv, tř. uč. 9.A

515 552 822

luskac@zsvelkebilovice.cz


Mgr. Mašová Zdeňka

učitelka Jn, Z, tř. uč. 8.B

515 552 813

masova@zsvelkebilovice.cz


Mgr. Nestarec Tomáš

učitel Ja, D, KJa

515 552 815

nestarec@zsvelkebilovice.cz


Mgr. Riessová Eva

učitelka M, Př, tř. uč. 5.A

515 552 814

riessova@zsvelkebilovice.cz


Mgr. Vaňková Blanka

učitelka Ja, tř. uč. 8.A

515 552 822

vankova@zsvelkebilovice.cz


Mgr. Vízdalová Dagmar

učitelka Př, VOZ, tř uč. 6.A

515 552 819

vizdalova@zsvelkebilovice.cz