2. STUPEŇ

Mgr. Balšínková Jarmila

učitelka

515 552 816

balsinkova@zsvelkebilovice.cz

Ing. Dlápalová Jaroslava

učitelka Ch - Vv

515 552 821

dlapalova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Haluzová Dáša

učitelka Jč - D, tř. uč. 6.A

515 552 817

haluzova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Jirásek Radoslav

učitel M, Ch, Inf, zástupce ředitelky

515 552 802

jirasek@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Juraš František

učitel F, Tv, tř. uč. 6.B

515 552 822

juras@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Kleiberová Drahomíra

asistentka pedagoga

515 552 811

kleiberova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Kralovič Josef Marian, Dis. art.

katechismus

kralovic@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Kubík Richard

učitel Ja, D, tř. uč. 8.B

515 552 815

kubik@zsvelkebilovice.cz

Listová Veronika

asistentka pedagoga

515 552 811

listova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Luskač Ondřej

učitel M, Tv, tř. uč. 8.A

515 552 822

luskac@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Mašová Zdeňka

učitelka Jn, Z, tř. uč. 7.A

515 552 813

masova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Riessová Eva

učitelka M, Př, tř. uč. 9.A

515 552 814

riessova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Vaňková Blanka

učitelka Ja, tř. uč. 7.A

515 552 822

vankova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Vízdalová Dagmar

učitelka Př, VOZ

515 552 819

vizdalova@zsvelkebilovice.cz