1. STUPEŇ

Mgr. Balgová Svatava

učitelka 1.st., Tv, ředitelka školy

515 552 801

balgova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Baroušová Hana

učitelka 1.st., Ja, tř. uč. 1.B

515 552 805

barousova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Grofová Miroslava

učitelka 1.st., Hv tř. uč. 3.B

515 552 808

grofova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Hlávková Miroslava

učitelka 1.st., tř. uč. 5.A

515 552 801

hlavkova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Hemzová Dana

učitelka Jr, Hv, Jč, tř. uč. 5.A

515 552 816

hemzova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Ivančicová Petra

učitelka 1.st., Ja, tř. uč. 2.B

515 552 805

ivancicova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Mácsaiová Jitka

učitelka 1.st., Vv, tř. uč. 4.B

515 552 808

macsaiova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Mrázková Dagmar

učitelka 1.st., tř. uč. 2.A

515 552 805

mrazkova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Nestarcová Karla

učitelka 1.st., tř. uč. 1.A

515 552 805

nestarcova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Pfeiferová Jitka

učitelka 1.st., Hv, tř. uč. 3.A

515 552 808

pfeiferova@zsvelkebilovice.cz

Mgr. Kosová Jana

učitelka 1.st., tř. uč. 4.A

515 552 808

kosova@zsvelkebilovice.cz

Bl. Lenka Kováříková

asistent pedagoga

515 552 805

kovarikova@zsvelkebilovice.cz